www.mamboteam.com
สถานีตำรวจภูธรธงชัย
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564
 
 ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

 

          สถานีตำรวจภูธรธงชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักเป็นไม้ชั้นเดียวให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 10 คูหา แบบชั้นครึ่งจำนวน 10 คูหา อยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เลขที่ 233 หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายสมจิต ธรรมวิจิตร กำนันตำบลธงชัย และในปี พ.ศ. 2530 ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับราชพัสดุจังหวัดเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย

 

     ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรธงชัย และมีอำนาจในการสอบสวนรับผิดชอบพื้นที่ปกครองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 เป็นต้นมา โดยให้มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี และเปลี่ยนแปลงเป็น ตำแหน่ง รองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี และใน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรธงชัย เป็นตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี ต่อมา ในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการยกฐานะเป็น สถานีตำรวจ ที่มีหัวหน้าสถานี เป็นระดับ ผกก. โดยมี พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์เป็น ผกก.หน.สภ.ธงชัย เป็นคนที่2 .............จนถึงปัจจุบัน  

 
Top! Top!